378

stanhouderlijst | Steamnation

Steamnation is not your typical steampunk group. We are not all individuals in a group. We are a team, all working under the reign of our Captain Glenwell. We are an airship crew op de BSS Phoenix, officially at work as cargo delivery, a bit less official as smugglers of everything that has to stay under the radar. We all have a diverse history, which at one time crossed and locked. We work as one, all with our expertise, to make every job a success. Our captain is the driving force of the crew, he scores jobs and makes sure we get paid. Explorer and navigator John A. Wander plans the trip and gets us where we need to be. Absinthologist James greases our throats, and will explain you the wonderous world of Absinthe and unravel its mysteries. Butt beware, once he starts, he won't let you go and you'll get to hear the complete history of the green liquid. When we loose a limb, Doctor Elizabeth sews it back on so we don't loose our heads. She's also always ready for a Game of Graces or other Victorian games, and is the Tiffin master at our sofisticated Victorian Tea duels. They can get very dangerous but never uncivilised. Try to beat our n°1, I dare you! Stay away from Mr Brown, our cook. He's as crazy as it gets! He'll blow your fuse in a blink of an eye. But what he cooks up in his caboose is damn tasty! And then there's yours truly, Nathaniël L Hetfield, chronicler for Steamnation. I'm maybe one of the most normal ones of the crew (cough..). I am in charge of our written stories. I will keep guard over our reputation and pen down our adventures for next generations. You'll find them between the trumpery on my desk. Be on the lookout for my camera, as it captures your past, present and future on film. I will try to trick you for a steamfie. Join us and the rest of the crew on our crazy adventures, join us for high tea, biscuits and gossip or a talk about steampunk and Steamnation. Steamnation is niet je typische steampunk groep. We zijn niet maar enkelen in een groep. We zijn een team, werkend onder het bewind van Captain Glenwell. We zijn een luchtschip crew op de BSS Phoenix, officieel als transportschip, een beetje minder officieel als smokkelaars van alles wat onder de radar wenst te blijven. We hebben allemaal een eigen achtergrond, die zich ooit kruiste en met elkaar verweefde. We werken als een, elk met onze eigen expertise, om elke job tot een succes te brengen. Onze Captain is de drijvende kracht van de crew. Hij scoort ons jobs en zorgt ervoor dat we betaald worden. Verkenner en navigator John A.Wander plant onze trips en zorgt dat we geraken waar we moeten zijn. Absinthologist James smeert onze kelen, zal je inleiden in de wondere wereld van Absinthe en de mysteries errond ontrafelen. Maar let op, eens hij begint is er geen stoppen meer aan, en krijg je de volledige geschiedenis van deze groene vloeistof te horen. Wanneer we stukken verliezen, naait Dokter Elizabeth die er opnieuw aan, zodat we ons hoofd niet verliezen.Ze is ook steeds te vinden voor een spelletje Game of Graces of een ander Victoriaans spel. Ze is daarbij ook Tiffin master bij onze verfijnde Victoriaanse Thee duels. Deze kunnen heel hachelijk worden, maar blijven steeds beschaafd. Probeer gerust onze n°1 te verslaan! Blijf uit de buurt van Mr Brown, onze kok. Hij is zo gek als het maar kan zijn! Hij zal je zonder verpinken doen doorslaan. Maar de zaken die hij in zijn kombuis klaar maakt zijn verdomd lekker! En dan komen we bij ondergetekende, Nathaniël L. Hetfield, chronicler van Steamnation. Ik ben misschien wel een van de meest normale mensen van de crew (kuch..). Ik sta in voor onze geschreven verhalen. Ik waak over onze reputatie en schrijf onze avonturen neer voor toekomstige generaties. Je vind ze tussen de prullen op mijn bureau. Maar wees op de hoede voor m'n camera, want hij legt je heden, verleden en toekomst vast op film. Ik zal je proberen verleiden tot een steamfie. De crew en ik nodigen je uit op onze krankzinnige avonturen. Vervoeg ons voor High Tea met biscuits en roddels, of voor een praatje over steampunk.

Bestel kaarten

Susanne Wielstra
Contact

info@imaginarium-festival.nl

Vijversburg
Swarteweisein 2
9255 JB Tytsjerk