Freya Friisena

Welkom bij onze middeleeuwse re-enactmentgroep, waar geschiedenis tot leven komt door de pijl van de boog en de kracht van de Vikingen! Stap terug in de tijd en ervaar het middeleeuwse leven.

Met pijl en boog in de hand, nemen we je mee op een reis naar een tijdperk waar vaardigheid en precisie het verschil maakten op het slagveld.

Maar we zijn meer dan alleen boogschutters. We omarmen ook de woeste geest van de Vikingen, bekend om hun moed, avontuur en ontdekking.

Of je nu de uitdaging van het boogschieten wilt aangaan of de stoere levensstijl van de Vikingen wilt ervaren, bij onze re-enactmentgroep vind je een gemeenschap die gepassioneerd is over geschiedenis en het delen van die passie met anderen. Sluit je aan bij ons terwijl we de eeuwenoude tradities levend houden en een glimp opvangen van een tijdperk dat de loop van de geschiedenis heeft gevormd. Wees welkom en laat je meevoeren naar een wereld van avontuur en ontdekking!

Freya Friisena 

Wolkom by ús middeleeuwse re-enactmentgroep, dêr’t skiednis ta libben komt troch de pyl fan de boog en de krêft fan de Vikingen! Stap werom yn de tiid en ûnderfyn de opwining fan it middeleeuwse libben. 

Mei pyl en boog yn ‘e hân nimme wy dy mei op in reis nei in tiidperk dêr’t fakmanskip en presyzje it ferskil útmakken op it slagfjild.

Mar wy binne mear as allinne boogskutters. Wy omearje ek de wylde geast fan de Vikingen, bekend om har moed, aventoer en ûntdekking.

Ofsto no de útdaging fan it boogsketten oangean wolst of de stoere libbensstyl fan de Vikingen ûnderfine wolst, by ús re-enactmentgroep fynst in mienskip dy’t passy hat foar skiednis en it diele fan dy passy mei oaren. Slút dy by ús oan wylst wy de âlde tradysjes libben hâlde en in glimp opfange fan in tiidrek dat de rin fan de skiednis foarme hat. Wees wolkom en lit dy meifiere nei in wrâld fan aventoer en ûntdekking!